Skip to content

Kérjük olvassa el ÁSZF-ünket, melynek elfogadása, az előleg leadásával egyidejűleg, szerződéskötésnek minősül.

ÁSZF

Letölthető az alábbi linkre kattintva:

/Letöltés/


hatályos ettől a naptól: 2020-01-01
IMPRESSZUM: A SZOLGÁLTATÓ (ELADÓ, VÁLLALKOZÁS) ADATAI
Cégnév: Nádházi Attila Egyéni Vállalkozó
Cím: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 109. em.:2 ajtó:9.
Telefon: +36706224574
E-mail: raklapsziget@gmail.com
Weboldal: https://www.raklapsziget.hu/
Adószám: 55569455-1-43
Számlavezető bank: OTP Bank
Bankszámlaszám: 11773425-02829748
Facebook: Raklap Sziget
Webhosting szolgáltató: ProfiTárhely Kft. , Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
FOGALMAK
Felek: Eladó és Vevő (Vásárló) együttesen
Honlap: https://www.raklapsziget.hu/ weboldal, amely a távollévők között lévő
kommunikációs eszköznek minősül.
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és az elektronikus levelezés igénybevételével
létrejövő adásvételi szerződés.
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: Olyan eszköz, amely alkalmas a
felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat
megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a
szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a
telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
Távollévők között kötött szerződés: Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés
szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében
a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése
érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő
eszközt alkalmaznak.
Termék: A Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre
szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.
Vállalkozó/Eladó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró
személy.
Vevő/Ön: A Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
• évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
• évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
• évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
• 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról;
• 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól;
• 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének
eljárási szabályairól
AZ ÁSZF HATÁLYA, ELFOGADÁSA
A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok
rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF),
valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően
tartalmazza a jelen ÁSZF a Feleket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés
létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a
felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
A honlapunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és
az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
A SZERZŐDÉS NYELVE, A SZERZŐDÉS FORMÁJA
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA – FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK
VALÓSÁGÁÉRT
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége
van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége,
hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által
megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a
megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a
pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a
pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét
arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a
visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés
létrejöttét.
A TERMÉK KIVÁLASZTÁSA, RENDELÉS ELKÜLDÉSE
A vásárlónak lehetősége van választani, a feltüntetett termékek közül vagy saját
elképzelése alapján megtervezett, egyéni bútort rendelni. A vásárló a kiválasztott termékre
kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét.
Vásárlási szándéka esetén a weboldalon vagy a terméknél elhelyezett üzenetküldő,
kapcsolat felvételi űrlap kitöltésével, email küldésével jelezhető.
ÁRAK
Az árak forintban értendők. Az Eladó alanyi adómentes ÁFA értékesítés szempontjából,
így az áraknak ÁFA tartalma nincs.
Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból
az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött
szerződésekre.
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a weboldalon a termékek
mellett találnak. Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.
Egyedi termékek esetén a vevő által leírt adatok alapján küldünk árajánlatot.
Ha szükséges, az árajánlatot megelőzően készítünk tervezetet a megrendelni kívánt
bútorról.
Ha a vevő a megrendelési folyamat alatt bármilyen tervezési, kivitelezési módosítást
kezdeményez, az befolyással lehet az árajánlatra.
Az árajánlat mellé csatoljuk az Általános Szerződési Feltételeket, amelyet szintén el kell
fogadnia a megrendelés véglegesítéséhez.
E-számlázás
Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát alkalmaz. Ön
a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.
FIZETÉSI FELTÉTELEK
A megrendelést követően „e-számla” ellenében banki átutalással egyenlíthető ki az
előlegszámla összege.
A megrendelés helyszínen történő átvétele után és házhoz szállítás esetén is
készpénzben, illetve mobil banki applikáción történő átutalással rendezhető a fennmaradó
összeg.
Fizetés elmaradása esetén a bútort nem áll módunkban átadni, illetve a szállítás költsége
is Önt terheli.
TULAJDONJOGI KIKÖTÉS
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad.
Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés
visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap.
MEGRENDELÉS MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE
A megrendelés utólagos módosítására, törlésére csak írásos formában, e-mailben kerülhet
sor: raklapsziget@gmail.com
Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem
vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem
kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a
vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.
Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék
árának kifizetése sikeresen megtörtént. Amennyiben a Termék ára nem került teljes
mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.
Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján
Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A Vásárló a kereskedelmi feltételek
elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
Az Eladó nem tart fenn raktárkészletet, termékeit minden esetben egyedi megrendelésre
és paraméterek alapján készíti.
A vásárlástól való elállásra a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozik, különös
tekintettel a 29. § első bekezdésének c) pontjára (A fogyasztót megillető elállási és
felmondási jog alóli kivételek: A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát “olyan
nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó
személyére szabtak“).
Amennyiben a termékről kézbesítés során a kézbesítést végző személy jelenlétében derül
ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a
termék kijavítását garanciálisan biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a
küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell
tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem
tudunk!
Panaszügyintézés írásban lehetséges a raklapsziget@gmail.com email-címen.
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Ha rendeltetésszerű használat mellett – a vásárlástól számított 2 éven belül – a faanyag a
használatot akadályozó módon reped, vagy törik, akkor a sérült elemet kicseréljük, illetve
javítjuk. A garancia idejét a vásárlás napjától számítjuk.
A garancia kizárólag a termékek háztartásban történő használatára és háztartási
mennyiségre vonatkozik. A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket
helytelenül tároltak, illetve szereltek össze, nem megfelelően vagy nem
rendeltetésszerűen használtak, módosítottak, vagy helytelenül, nem megfelelő módszerrel
vagy tisztítószerrel tisztítottak.
A garancia nem vonatkozik a normál használatból adódó kopásra, elhasználódásra,
vágásra vagy karcolásra, ütés vagy baleset által okozott sérülésre. A garancia nem
érvényesíthető, ha a terméket nedves környezetben használták, illetve tartották. A
garancia akkor érvényes, ha a Vevő a hiba első megjelenésekor felkeresi az Eladót és
közli a hiba jellegét
A RENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA
A rendelések feldolgozása hétköznapokon és hétvégén is 48 órán belül megtörténik.
Ünnepnapon leadott rendeléseket az ünnepeket követő első munkanapon dolgozzuk fel.
Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés
további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.
Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése
értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi
védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai
és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása,
illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely
része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a
jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás
feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Nádházi Attila Egyéni Vállalkozó
A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti.
Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti
adattartalom visszaállítható.A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL
adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak
tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.
A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél
szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.
Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó
legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján
visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött
visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.
Fizetési módok
Banki átutalás
A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges
adatok:
Kedvezményezett bankja: OTP
Kedvezményezett neve: Nádházi Attila
Kedvezményezett számlaszáma: 11773425-02829748
PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait
az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
E-mailben: raklapsziget@gmail.com
Internet cím: https://www.raklapsziget.hu/
Postai úton: Nádházi Attila Egyéni Vállalkozó, 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 109. 2
em. 9 ajtó
Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles
írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb
határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító
álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi
azonosítószámmal ellátni.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról,
hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását
kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve
a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét,
telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is
ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe
veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a
tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a
fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói
jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes
fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat
a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található:
http://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság
előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
rendelkezései szerint.
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön
fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása
megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül
megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme
alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület
illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség
terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő
válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a
békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség
létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető
testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás
együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés
lehetőségének felajánlására terjed ki.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése
céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az
ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő
érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a
vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület
elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell
1.a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
2.a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
3.ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett
testület megjelölését,
4.a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok
bizonyítékait,
5.a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül
megkísérelte a vitás ügy rendezését
6.a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását
nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési
meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
7.a testület döntésére irányuló indítványt,
8.a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek
tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli
nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló
egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak,
így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat
ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a
fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket
ebben.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a
panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
A TERMÉKEK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél
szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató
jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a
valóságnak!
Visszatartási jog
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó
a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt
visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
A termék visszaszolgáltatása
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a
szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől
számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a
termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben
teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó
címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az
üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó –
szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített
szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által
arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval
növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily
módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés
megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.
Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll
módunkban átvenni.
Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható
Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a
45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének
teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac
vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő
alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által
nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az
adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére
csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett
kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése
céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást
felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó
szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési
határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás
a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e
beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés
megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
-Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
-Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
-Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja,
illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban
Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
-Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét,
hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
-Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb
elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az
esetben sem köthető ki érvényesen.
-Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
-Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a
szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban
már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is
megvolt.
-Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a
szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás
teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a
Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák
jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt
termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet
feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében
érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és
azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak
minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a
Szolgáltatónak nincs felelőssége.
Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
-Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
-Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
-A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,
ha bizonyítani tudja, hogy:
-a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
-a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
volt felismerhető vagy
-a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági
igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve
kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.
Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki
cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000
Ft-ot meghaladja.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.
22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem
tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási
határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult
felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött
határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha
a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény
érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére
történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja
végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási
igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!
Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?
A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető
különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a
fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.
A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a
10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható
fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a
kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az elés
visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített
kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.
Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra
nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a
kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes
jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem
érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló
jogainak fennállását.
Három munkanapon belüli csereigény
Weboldalon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli
csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.)
Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely
szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az
eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden
további nélkül a terméket ki kell cserélnie.
Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt,
illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági
jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól
indul, amikor a Vásárló a terméket átveszi.